Michalici

Studia Teologiczne

Cztery kolejne lata formacji, to czas studiów teologicznych. Charakterystyczne jest tu stopniowe przenikanie się uzyskiwanej wiedzy teoretycznej oraz apostolstwa stanowiące bezpośrednie przygotowanie do posługi kapłańskiej. Świadectwo życia każdego michality jak również postawa nauczyciela wiary powinny być bardzo jasnym i czytelnym znakiem nieustannego działania Boga w świecie. Czy da się jednak nauczać czegoś, czego się wcześniej samemu gruntownie nie zgłębiło i nie zrozumiało? Dodajmy, że również współczesny świat dopominający się od świadków Chrystusa uzasadnienia ich nauki i wiary staje się niemałym wyzwaniem. Aby sprostać tym zadaniom niezbędne jest głęboko autentyczne życie duchowe oraz rzetelna wiedza zdobywana w trakcie studiów teologicznych.

Gruntowne poznawanie nauki Kościoła jest nakazem sumienia i obowiązkiem dla przyszłego kapłana ale bez wątpienia stanowi również niezwykłą duchowo-intelektualną przygodę oraz możliwość rozwijania pasji poznawania Pana Boga. Dlatego też podczas czterech lat studiów teologicznych przedmiotem wykładów są: Pismo Święte, Teologia dogmatyczna i fundamentalna, liturgika, prawo kanoniczne, teologia moralna, muzyka kościelna, historia Kościoła, katolicka nauka społeczna, homiletyka, patrologia.

Warto w tym miejscu wspomnieć o rysie pedagogicznym studiów seminaryjnych, którego celem jest przygotowanie każdego kleryka do podjęcia obowiązków katechety posługującego na różnych stopniach edukacji szkolnej. Stąd też tok studiów przewiduje takie wykłady jak: pedagogika ogólna i szczegółowa, psychologia i psychologia rozwojowa, dydaktyka oraz katechetyka. Wszystko to wieńczy czas praktyk katechetycznych, gdy adept teologii próbuje swoich sił „po drugiej stronie biurka”.

Swoistymi „kamieniami milowymi” tego etapu formacji są takie uroczystości jak: złożenie wieczystej profesji zakonnej oraz wprowadzenia w kolejne stopnie posług, czyli lektorat i akolitat. Przed reformą liturgiczną te ostatnie zwały się „święceniami niższymi”. Lektorat wzywa i zobowiązuje do jeszcze ściślejszego przylgnięcia i przepojenia życia Słowem Bożym. Dopuszczenie do niego dokonuje się na trzecim roku studiów. Rok później kandydat do święceń może złożyć prośbę o wprowadzenie w stopień akolitatu, który odsyła do tajemnicy Eucharystii.

Cztery lata studiów teologicznych, to czas intensywnej pracy, zdobywania doświadczenia i pogłębiania tożsamości zakonnej. Wiele można osiągnąć własną determinacją, konsekwencją i wytrwałością w dobrych postanowieniach, lecz byłoby to wszystko na nic, gdyby nie łaska, działanie i otwarcie się na Ducha Świętego. Tylko dzięki Jego pomocy ten czas może przynieść błogosławione owoce. Tylko przy pomocy łaski Bożej możliwe jest ukształtowanie umysłu i serca na wzór Pana Jezusa.