Michalici

Formatorzy

 • Ks. Stanisław Kalisztan

  Rektor seminarium

  Pochodzę z Wielopola Skrzyńskiego, na terenie dawnej diecezji tarnowskiej, obecnie diecezja rzeszowska. Pierwszą profesję zakonną złożyłem 16.07.1978r. Święcenia kapłańskie przyjąłem 24.05.1986r. Pracowałem jako wychowawca w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. W tym czasie dodatkowo robiłem podyplomowe studium liturgiczne na KUL. Następnie pracowałem jako wikariusz w Toruniu, oraz na Białorusi. Od 1991 posługiwałem w Pawlikowicach pełniąc funkcję Socjusza w Nowicjacie, oraz uczyłem katechezy w szkole. Od roku 1995 pełniłem funkcję proboszcza kolejno w Górsku, potem w  Markach, Gorzkowie i w Peweli Ślemeńskiej. W sierpniu 2020 roku zostałem powołany przez Ojca Generała na urząd Przełożonego Domu i zarazem Rektora  W.S.D. w Krakowie.

 • Ks. Grzegorz Kosakowski

  Prefekt kleryków

  Pochodzę z Rożnowa. Urodziłem się 25.11.1976 r. w Nowym Sączu. Pierwszą profesję złożyłem 16.07.1996 r. Święcenia kapłańskie przyjąłem 17.05.2003 r. Dodatkowe studia na kierunku psychologia i psychoterapia ukończyłem na KUL-u. W latach 2003- 2007 byłem wychowawcą w domu dziecka w Prałkowcach. Od 2011 r. pełnie funkcję prefekta kleryków.

 • Ks. Marcin Kałwik

  Ojciec duchowny

  Pochodzę z miejscowości Królik Polski znajdującej się na terenie archidiecezji przemyskiej. Urodziłem się 11.02.1985 roku w Krośnie. Pierwsza profesje złożyłem 08.09.2005 r. Świecenia kapłańskie przyjąłem 26.05.2012 r. Przez 7 lat pracowałem jako duszpasterz i katecheta w naszej parafii w Gnieźnie. W latach 2013-2018 podjąłem studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 obroniłem pracę doktorską z zakresu teologii dogmatycznej. Od 2019 roku pełnie funkcje ojca duchownego. 

Domownicy

 • Ks. Rektor Aleksander Ogrodnik

 • Ks. Ryszard Cwynar

 • Ks. Aleksander Gołda

 • Ks. Andrzej Żarkowski

 • Br. Błażej Kuc