Michalici

Dokumenty dotyczące formacji

Na czym polega formacja osoby powołanej do służby Bożej?

W adhortacji apostolskiej poświęconej życiu osób konsekrowanych Vita consecrata czytamy: "Ideałem życia konsekrowango jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z samego siebie. Cała formacja powinna zmierzać przede wszystkim do osiągnięcia tego celu. Ma to być proces stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu (65).

Widzimy, że na postawione powyżej pytanie w sposób bardzo trafny i wyczerpujący odpowiadają dokumenty Kościoła. Poniżej prezentujemy wybrane spośród nich, które mogą okazać się pomocne dla ukazania specyfiki formacji w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła wpisującej się w nurt właściwy dla życia konsekrowanego.

Pliki do pobrania

 • Vita consecrata - Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II

  1Mb

  pdf

 • List do seminarzystów - Benedykt XVI

  0Mb

  pdf

 • Perfectae caritatis - Dekret Soboru Watykańskiego II o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego.

  0Mb

  pdf

 • Instrukcja: Rozpocząć na nowo od Chrystusa - Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu

  0Mb

  pdf

 • Pastores dabo vobis - Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II

  1Mb

  pdf

 • Dar powołania do kapłaństwa - podstawa formacji seminaryjnej

  1Mb

  pdf