Michalici

Studia Filozoficzne

Co to jest dusza? Jak dokonuje się  przeistoczenie w czasie Eucharystii? Kim jest człowiek? Są to pytania kluczowe dla naszej wiary. Paradoksalnie odpowiedzi na nie znajdujemy właśnie w czasie studiów filozoficznych. Mogłoby sie wydawać po co nam to wszystko – czemu trzeba się uczyć często trudnych i niezrozumiałych tekstów starożytnych filozofów jak Arystoteles, czy Platon. Nikt przecież w konfesjonale, czy na ambonie nie będzie o tym mówił. Są to jednak tylko pozory, bowiem cała teologia, wszelkie dogmaty, czy nauczanie Kościoła opiera się na terminach filozoficznych wyprowadzonych właśnie przez tych filozofów.

Filozofia to narzędzie i klucz otwierający drzwi do zrozumienia teologii. Przez 2 lata studiów filozoficznych uczymy się takich przedmiotów jak np. metafizyka, filozofia człowieka, czy filozofia Boga. Ludzie bowiem od zawsze zadawali pytania o sens życia i istnienie jakiegoś bóstwa i stawiali mniej lub bardziej trafne odpowiedzi. I to tutaj właśnie odnajdujemy cel tych studiów. Trzeba poznać te próby, by zrozumieć czym człowiek się kieruje i jakie są jego skłonności. Wiele bowiem z dawnych prądów myślowych odnajdujemy i w dzisiejszych czasach jak np. scjentyzm który głosi prawdę iż nauki ścisłe dają ostateczne odpowiedzi o otaczającej nas rzeczywistości a to czego nie można naukowo potwierdzić nie istnieje. To ludzka inteligencja i jej możliwości stają się bóstwem. By móc skutecznie prowadzić ludzi do Boga musimy wiedzieć z czym spotykają się oni w życiu codziennym i umieć to nazwać.

Św. Ambroży na pytanie „Pokaż mi swojego Boga” zwykł odpowiadać „Pokaż mi swojego człowieka”. Bóg bowiem wychodzi z Objawieniem do człowieka, który jest nie tylko zwierzęciem, jak mówi biologia, ale jest istotą rozumną posiadającą duszę. Bez opanowania tych podstawowych założeń, którymi zajmuje się filozofia, teologia katolicka pozostanie tylko zbiorem pewnych niezrozumiałych formułek do wyuczenia na egzamin.