Michalici

Nowicjat

Nowicjat jest podstawowym etapem formacji zakonnej. W naszym Zgromadzeniu trwa 12 miesięcy. Jest to czas rozeznawanianauki i próby:

…czas rozeznawania.

Powołanie do życia zakonnego to tajemnicze dzieło, które Bóg rozpoczyna, rozwija i doskonali w sercu człowieka. Potrzeba czasu, spokoju i ciszy, aby to dzieło w sobie odkryć i rozpoznać. Celem nowicjatu jest zapewnienie kandydatom koniecznych do tego warunków. Milczenie, medytacja, lektura duchowa, to stałe elementy planu dnia nowicjuszy. Klauzura i odosobnienie nowicjackiego domu chronią kandydatów od światowego gwaru i zabiegania, wśród których nie sposób byłoby usłyszeć cichy głos powołania.

Pierwsze kroki na drodze powołania trudno byłoby stawiać samotnie. Nowicjuszom zapewnione jest kierownictwo duchowe, rekolekcje na rozpoczęcie i na zakończenie nowicjatu, konferencje ascetyczne i stałe przewodnictwo mistrza nowicjatu.

…czas nauki.

Aby wstąpić na drogę rad ewangelicznych trzeba ją najpierw poznać. Kandydaci poprzez wykłady, lekturę, studium własne i codzienną obserwację zgłębiają treść ślubów zakonnych, aby, gdy przyjdzie czas, móc je świadomie złożyć i owocnie praktykować.

Codzienna Eucharystia, poznawanie tajemnic i piękna liturgii, nauka medytacji, rachunku sumienia, i innych ćwiczeń duchowych, mają nauczyć kandydatów troski o własną świętość i wzrost duchowy. Pokarmu szukać będą w Słowie Bożym, dlatego wiele czasu poświęcają studiom Pisma Świętego pod okiem wykładowców.

Nowicjusze poznają też historię, Patrona, postać Założyciela, duchowość i charyzmat swojej przyszłej rodziny zakonnej, oraz jej prawo własne – Konstytucje Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

…czas próby.

Trudno nauczyć się życia z teorii. Program i regulamin nowicjatu tak zostały ułożone, aby kandydaci, zanim jeszcze złożą śluby zakonne, mogli zmierzyć się z ich wymaganiami: praktykują na co dzień ich treść, ćwiczą się w cnotach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Żyjąc w prawdziwej wspólnocie zakonnej, a nawet nosząc jej strój, poznają jej tradycje i przesiąkają jej duchem.

Dla wspólnoty to okazja poznania kandydata, jego charakteru, usposobienia, cnót i dobrej woli.

Po ważnie ukończonym nowicjacie, jeśli kandydat jest gotów do takiego życia, może świadomie i dobrowolnie złożyć pierwszą profesję zakonną, publicznie poświecić się Bogu ślubując – zgodnie z przepisami Konstytucji Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.