Michalici

Wielkopostny zjazd lektorów

26-06-2019

facebook twitter
Od 15 do 17 marca w michalickim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie odbywał się wielkopostny zjazd lektorów. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele Gniezna, Nowej Słupii, Pławnej i Stalowej Woli.

Przez trzy dni w naszych „seminaryjnych progach” mieliśmy zaszczyt gościć prawie trzydziestu młodych ludzi  związanych z michalickim duszpasterstwem w Gnieźnie, Stalowej Woli, Pławnej i Nowej Słupii a także z Raniżowa.

Spotkanie odbyło się w ramach michalickiego duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza i miało charakter formacyjno-integracyjny. Nasi goście mieli możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu naszej wspólnoty seminaryjnej od środka, modlitwy, nawiązania znajomości z rówieśnikami-lektorami z różnych części Polski a także spędzenia czasu z braćmi klerykami. Okazję do rozmowy, wymiany myśli i doświadczeń tworzyły: wspólne spotkania przy grach planszowych, posiłkach, mecz piłki nożnej, spacery i zwiedzanie zabytków Krakowa, wizyta w Muzeum Figur Stalowych.

Czas wielkopostny szczególnie zachęca do pogłębienia relacji z Panem Bogiem, dlatego też nie mogło zabraknąć tego, co najistotniejsze dla życia wiary, czyli formacji ukierunkowanej na życie sakramentalne. Pogłębieniu rozumienia i znaczenia sakramentu pokuty służyła piątkowa konferencja po której każdy miał możliwość spowiedzi i rozmowy duchowej. Istotnym momentem spotkania była również próba liturgiczna połączona z wprowadzeniem dotyczącym tajemnicy Eucharystii.

Tym, co z pewnością głęboko zapadło w pamięć uczestnikom wielkopostnego zjazdu, było spotkanie warsztatowe z Panem Markiem Pasiecznym, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem wykładów retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim, reżyserią teatralną oraz realizacją projektów związanych z emisją głosu. Zajęcia te obejmowały między innymi: przygotowanie do wystąpień publicznych, poprawną fonetykę, budowanie frazy, interpretację tekstu odczytywanego oraz przygotowanie aparatu fonacyjnego. Każdy z lektorów miał okazję zaczerpnąć z doświadczenia naszego gościa, aby Słowo Boże, którego odczytywanie Kościół powierza w ich ręce jeszcze bardziej poruszało ludzkie serca a także, aby wykształcić w nich szereg umiejętności pomagających stawiać czoła wyzwaniom dorosłego życia w społeczeństwie.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować każdemu z uczestników za wniesienie do naszej wspólnoty seminaryjnej odrobiny młodzieńczej radości, entuzjazmu i chrześcijańskiego optymizmu, który udzielał się nam przez ten czas a także za piękne świadectwo wzrastania przy Chrystusie.