Michalici

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

23-05-2022

facebook twitter
21 maja dwóch naszych współbraci przyjęło sakrament święceń. Kl. Mateusz Świtek w stopniu diakona a dk. Sławomir Dzierman w stopniu prezbitera

Ten dzień jest zawsze dla naszej wspólnoty najważniejszy. W końcu przez 6 lat studiów oraz rok nowicjatu każdy z nas przygotowuje się do niego i z niecierpliwością go wygląda. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o jakąś nagrodę czy przyjemność którą konsekwentnie przez okres formacji odsuwamy by po tylu latach jak najlepiej smakowała. Nikt z nas nie jest bowiem godny tej łaski która przez ręce biskupa jest nam udzielana. Widzimy jednak że nasi współbracia których słabości i talenty mniej lub bardziej znamy dostępują tej godności – to czyni dla nas ten dzień tak ważnym.

W sobotę 21 maja nasz diakon Sławomir Dzierman przyjął święcenia prezbiteratu. Na diakona został wyświęcony kl. Mateusz Świtek. Szafarzem sakramentu i kaznodzieją był JE ks. bp. Robert Chrząszcz – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Uroczystość miała miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy. Przybyli na nią rodziny naszych współbraci oraz najbliżsi przyjaciele. Obecni byli także ministranci z naszych parafii w Pawlikowicach, Stalowej Woli i Nowej Słupii.

W niedzielę dnia następnego nasz neoprezbiter o godzinie 9.30 odprawił Mszę św. prymicyjną. Przy ołtarzu oczywiście posługiwał nowowyświęcony diakon Mateusz. Homilię wygłosił prefekt ks. Maksymilian Michcik. Mszę zakończyło uroczyste błogosławieństwo prymicyjne które na mocy udzielonej przez Stolicę Apostolską związane jest z odpustem zupełnym.