Michalici

Procesja Bożego Ciała

16-06-2022

facebook twitter
16.06 uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała. Już od wielu lat pomagamy w organizacji i przygotowujemy ołtarz na procesję w parafii bł. Anieli Salawy.

Już od wielu lat pomagamy w organizacji i przygotowujemy ołtarz na procesję w parafii bł. Anieli Salawy. Na jej terenie mieści się nasze seminarium. 

W tym roku tak jak i w poprzednich latach przyłączyliśmy się do procesji Bożego Ciała, która wiedzie uliczkami naszych osiedli. To niezwykła okazja, by dać publiczne świadectwo swojej wiary, ale także moment by uświadomić mieszkońcom naszą obecność. Nasze seminarium bowiem to niepozorny budynek położony z dala od głównych dróg i zasłonięty blokami mieszkalnymi. Niewielu więc miało dotychczs okazję zobaczyć nasz teren. 

Przygotowaliśmy drugi ołtarz, który stanął na stopniach naszej seminaryjnej kaplicy. Całej uroczystości przewodniczył ks. Kaziemierz Stelmach CM.