Michalici

Kolęda domowa

26-01-2020

facebook twitter
By tradycji wizyty duszpasterskiej stało się zadość nasz wspólnota w niedzielę 19 stycznia przeżywała kolędę domową. Pod przewodnictwem Księdza Rektora poświęciliśmy każde pomieszczenie w naszym seminarium.

Celem wizyty duszpasterskiej dla księdza jest zapoznanie się z codziennym życiem swoich parafian – ich problemami ale też radościami. To moment wspólnej modlitwy i rozmowy. W seminarium wygląda to jednak trochę inaczej. Znamy się nawzajem bardzo dobrze – żyjemy przecież we wspólnocie i dzielimy ze sobą swoje smutki i radości. Jest to zatem czas poświęcenia naszych pokojów w których mieszkamy i pomieszczeń wspólnych by poprzez tradycyjne C+M+B przyzywać Bożego błogosławieństwa.

Całość rozpoczęliśmy w naszej domowej kaplicy. Ksiądz Rektor wygłosił do nas krótkie słowo wprowadzenia po którym wspólnie pomodliliśmy się o potrzebne łaski i błogosławieństwo w nowym roku. To także czas zbliżającej się sesji egzaminacyjnej więc przyzywaliśmy światła Ducha Świętego niezbędnego przy nauce. Następnie wraz z kadzidłem, wodą święconą i kredą w ręce kolędowaliśmy po naszym seminarium. Kolędowanie zakończyliśmy modlitwą przed Najświętszym Sakramentem.