Michalici

35 lat kapłaństwa ks. Rektora

20-05-2021

facebook twitter
Trzydzieści pięć lat – to tak wiele, a tak mało!

Uświadomiłem sobie, ze za kilka dni minie już 35 – lat kiedy zostałem kapłanem – michalitą. Czas tak  szybko biegnie i przychodzi podziękować Bogu za te piękne chwile,  jakie otrzymałem od Niego. Od samego początku mojego życia kapłańskiego miałem na uwadze słowa, które kiedyś wypowiedział Prymas Tysiąclecia:

„Nie chciej za chleb ich nawrócenia. Ty ich nie nawracaj. Ty ich kochaj”

 To jest wyznacznik dla życia zakonnego i  kapłańskiego, mimo że  wielokrotnie napotykamy na różnego rodzaju przeciwności.  Dziś droga kapłańska nie jest łatwą, bo spotykamy wiele niesłusznych oskarżeń, pomówień czy nawet wprost ataków to tym bardziej  „Nie wystarczy kreślić słów prawdy czarnym atramentem, trzeba pióro maczać w prawdzie i miłości.” (ks. Kardynał Stefan Wyszyński)

Bo tylko ona wyzwala dobro i przebaczenie. I dziś dziękuje Bogu, że tym dobrem i przebaczeniem mogę się dzielić z tymi, których  spotykałem i spotykam na mojej drodze życia kapłańskiego. Zawsze też pamiętam o słowach, które powiedział nasz Założyciel ks. Bronisław Markiewicz .„Umiejcie się uśmiechać do wszystkich i nie bądźcie smutni, bo smutny święty, to żaden święty” . I jeśli dziś miałbym młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem drogi powołania zakonnego  coś doradzić , to niech  pamiętali , że mają iść do ludzi z radością i uśmiechem na twarzy i rozkochać się w przeżywaniu Eucharystii.

 

ks. Stanisław Kalisztan CSMA