Michalici

Formatorzy

 • Ks. Ryszard Andrzejewski

  Rektor seminarium

  Pochodzę z diecezji Włocławskiej. Pierwszą profesję złożyłem w 1975 r. a święcenia kapłańskie przyjąłem 1983 r. Dodatkowe studia ukończyłem na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie specjalizując się teologii moralnej. Pracowałem jako duszpasterz w naszych parafiach w Toruniu i Warszawie. Byłem następnie prefektem kleryków w WSD, a potem rektorem. Z tej funkcji Kapituła Generalna wybrała mnie na urząd wikariusza generalnego, który pełniłem przez 6 lat. Od 2017 roku ponownie pełnie obowiązki rektora seminarium, oraz wykładowcy teologii moralnej na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

 • Ks. Grzegorz Kosakowski

  Prefekt kleryków

  Pochodzę z Rożnowa. Urodziłem się 25.11.1976 r. w Nowym Sączu. Pierwszą profesję złożyłem 16.07.1996 r. Święcenia kapłańskie przyjąłem 17.05.2003 r. Dodatkowe studia na kierunku psychologia i psychoterapia ukończyłem na KUL-u. W latach 2003- 2007 byłem wychowawcą w domu dziecka w Prałkowcach. Od 2011 r. pełnie funkcję prefekta kleryków.

 • Ks. Marcin Kałwik

  Ojciec duchowny

  Pochodzę z miejscowości Królik Polski znajdującej się na terenie archidiecezji przemyskiej. Urodziłem się 11.02.1985 roku w Krośnie. Pierwsza profesje złożyłem 08.09.2005 r. Świecenia kapłańskie przyjąłem 26.05.2012 r. Przez 7 lat pracowałem jako duszpasterz i katecheta w naszej parafii w Gnieźnie. W latach 2013-2018 podjąłem studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 obroniłem pracę doktorską z zakresu teologii dogmatycznej. Od 2019 roku pełnie funkcje ojca duchownego. 

Domownicy

 • Ks. Rektor Aleksander Ogrodnik

 • ks. Ryszard Cwynar

 • Ks. Aleksander Gołda

 • Ks. Andrzej Żarkowski